Nuförtiden

Vem blir man när ett långt yrkesliv upphör och telefonen slutar ringa? När synlighet och bekräftelse försvinner över en natt. Därtill har barnen lämnat boet och föräldrarollen går in i en ny, okänd fas. Den tredje åldern tvingar oss att omdefiniera meningen med livet och det är lätt att både självkänsla och identitet vacklar. Jag tycker att det skrivs och pratas för lite om dessa frågor. För jag kan väl inte vara ensam om att inte varje dag känna mig som en ”glad pensionär”?

Chris Marschall, född i Karlskrona 1952, har huvudsakligen varit verksam som kulturadministratör, senast som kulturchef i Region Skåne. Hon bor växelvis i Viks fiskeläge på Österlen och i Stockholm.

ISBN: 9789188683212
Mjukband med flikar
80 sidor
2021

Av Chris Marschall