Utgivning

 • Bara debuterande seniorer publiceras.
 • Insända manuskript bedöms före utgivning.
 • Förlagsavtal skrivs gällande rättigheter, friex, royalty, e-böcker m.m.
 • Författaren bidrar till produktionskostnaderna.
 • Kontakta förlaget för mer information – info@dittegetrum.se eller                     08-651 39 70

Marknadsföring

 • Nyhetsbrev till kulturredaktionerna på 40 dagstidningarna.
 • Nyhetsbrev till 90 bokhandlare.
 • Recensionsexemplar skickas på begäran till tidningar och bokhandlare.
 • Boken registreras i branschens databas, Bokinfo, som gör att titeln kan beställas av alla bokhandlare.
 • Boken visas på internetbokhandlarnas hemsidor.
 • Boken anmäls till Bibliotekstjänst (BTJ).
 • Kontakta förlaget för mer information – info@dittegetrum.se eller                   08-651 39 70